Giới Thiệu

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể Digital Marketing 

- Thực hiện quảng cáo Google Adwords, Facebook Ads,...
- Quản trị và phát triển Fanpage, Instagram

- Tạo và đo lường các campaign quảng cáo

- Biên tập, viết nội dung website, blog, Fanpage,... 

- Viết bài PR, bài chuẩn SEO,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Content, Design, Digital Performance

Các dịch vụ của HoangThanhTruc

Quản trị và phát triển Fanpage
Giá cố định 3.000.000 đ