Giới Thiệu

Có kinh nghiệm lên tuyến bài, ý tưởng bài báo và viết báo (sự kiện, nhân hiệu).
Có kinh nghiệm quản trị fanpage Facebook, viết bài website và landing page (ẩm thực, mỹ phẩm, trang phục váy cưới).
Có khả năng sử dụng tiếng Việt tốt để sáng tạo nên những câu từ phù hợp với mạch truyện (theo đề cương có sẵn), hoặc tự triển khai ý tưởng sáng tác truyện theo chủ đề yêu cầu (có thế mạnh với thể loại hiện đại, đời thực). Đã có kinh nghiệm.
Khả năng edit video và hình ảnh cơ bản.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết bài Viết báo Lên kế hoạch tuyến bài Sáng tác truyện

Ngôn Ngữ

-

Các dịch vụ của Hoang_Ngoc_Mai

Sáng Tác Nội Dung (Fanpage, Báo Chí, Truyện) Theo Yêu Cầu
Giá từ 30.000 đ