Giới Thiệu

Hiện đang là kế toán thuế tại Công ty dịch vụ kế toán

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán tổng hợp

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học viện Tài chính
Đại học,
Kế toán doanh nghiệp,
Khá
2013
-
2017

Các dịch vụ của HuongTranJoJo

Dạy Học Hướng Dẫn Kế Toán Thực Tế
Giá 1 giờ 300.000 đ