Giới Thiệu

FreelancerViet 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Vẽ minh hoạ

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Học,
Công nghệ Thực phẩm,
Tốt
2016
-
2021

Các dịch vụ của Iro_Chi

Nhận Thiết Kế Giá Rẻ
Giá cố định 200.000 đ