Giới Thiệu

Sinh viên mỹ thuật , chắm chỉ làm việc không trễ deadline

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dựng sketchup Vẽ tranh lụa ( vẽ theo mẫu hoặc sáng tác) Render bằng Lumion và Vray ( nội thất) Vẽ tranh tường Vẽ tranh minh họa Edit video cơ bản ( chèn nhạc, cắt ghép, sub,...)

Học Vấn

Đai học Kiến Trúc
Đại học,
Mỹ thuật
2019
-
2024

Các dịch vụ của KN_KN

Hiện chưa có dịch vụ nào.