Giới Thiệu

Nhận dịch thuật Hàn - Việt, Trung - Việt
Có kinh nghiệm dịch phim, show, video,...
Sử dụng được photoshop, aegisub,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tiếng Hàn, Tiếng Trung, thiết kế photoshop, vẽ hình minh họa chibi

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Sư phạm TP.HCM
Cử nhân đại học,
Tiếng Hàn Quốc,
Giỏi
2018
-
2022

Các dịch vụ của Khanhha2403

Dịch Thuật Hàn-việt, Trung-việt
Giá 1 giờ 150.000 đ