Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Kim Tiến.
Chuyên ngành marketing và ngôn ngữ Anh. 
Vui lòng liên lạc nếu cần thêm thông tin chi tiết. 
Thank you:)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên dịch Biên dịch Content marketing Soạn văn bản Đánh máy Branding Event

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

ĐH Lincoln, UK
Thạc sĩ,
Marketing,
Giỏi
2018
-
2019
ĐH Ngoại ngữ
Cử nhân Tiếng Anh,
Ngôn ngữ Anh,
Khá
2011
-
2015

Các dịch vụ của Kim_Tien

Viết nội dung marketing (content marketing)
Giá cố định đ