Giới Thiệu

Dịch vụ chụp ảnh , thiết kế , edit ảnh

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photographer , Edit , Blend ảnh

Học Vấn

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Đại Học,
Thiết kế đồ họa
Các hoạt động:photographer , designer

Các dịch vụ của La_Bac

Chỉnh sửa Photoshop , Blend ảnh, Thiết kế ảnh chất lượng , thân...
Giá 1 giờ 100.000 đ