Giới Thiệu

- Nhận dịch các loại hồ sơ, giấy tờ, văn bản từ Anh-Việt, Việt-Anh từ 55k-200k trang.
- Nhận phiên dịch đàm thoại, hội thảo .... Anh-Việt, Việt-Anh

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên Phiên dịch Anh-Việt, Việt Anh

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

Bachelor
Hiện Tại
Nơi Cấp: Social Sciences and Humanity University
Cử nhân
Hiện Tại
XB05839/19KH/2011
Nơi Cấp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học Vấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học,
Ngôn ngữ Anh,
TB-Khá

Các dịch vụ của LanaNguyen

Biên Dịch Anh-Việt, Việt Anh, Giá Cả Cạnh Tranh, Đúng Deadline
Giá 1 giờ 45.000 đ