Giới Thiệu

Mình là Du học sinh đã từng học tập tại Nhật Bản 2 năm 6 tháng. Mình hiện có JLPT N2 và có kinh nghiệm dịch sách, dịch tài liệu. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên Dịch Tiếng Nhật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

JLPT N2
Hiện Tại

Các dịch vụ của LePhucThanh

Hiện chưa có dịch vụ nào.