Giới Thiệu

Tôi là Lê Huân, chuyên fullstack developer (hơn 3 năm kinh nghiệm) và DevOps (hơn 2 năm kinh nghiệm)

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư trường Đại học công nghiệp Hà Nội 
(2016), chuyên ngành Khoa học máy tính đã hoàn thành nhiều dự án lập trình và phát triển web.

Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.


Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

devop developter fullstack developer DevOps lập trình web

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Kỹ sư trường Đại học công nghiệp Hà Nội (2016), chuyên ngành Khoa học máy tính

Các dịch vụ của Le_Huan

Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ