Giới Thiệu

Diễn họa Kiến Trúc (Nội thất - Ngoại thất )

Kỹ Năng Chuyên Môn

3dsmax ( Corona , Vray) , Photoshop , Archicad , Autocad , Lumion

Học Vấn

Đại học Duy Tân
Đại học,
Kiến Trúc
2012
Các hoạt động:Tham gia Festival kiến trúc toàn quốc 2008, tham gia nhóm nhạc

Các dịch vụ của Le_Thanh_Han

Diễn họa Kiến Trúc giá rẻ (Nội Thất - Ngoại Thất )
Giá từ 500.000 đ