Giới Thiệu

Nhận soạn beat, sáng tác, hòa âm phối khí.
Chuyên Ballad, Acoustics, R&B.

Kỹ Năng Chuyên Môn

sáng tác hòa âm phối khí

Học Vấn

ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Cứ nhân,
Quan hệ quốc tế,
Khá
2011
-
2015

Các dịch vụ của Le_Toan

Sáng Tác, Hòa Âm, Phối Khí, Dựng Beat
Giá cố định 1.000.000 đ