Giới Thiệu

Tôi có kỹ năng đánh máy chuyên nghiệp, nhanh và chính xác (85 words per minutes), đáp ứng tốt về nội dung và hình thức, chất lượng sản phẩm được đảm bảo.
Trình độ tiếng Anh đọc hiểu, kỹ năng nghe tốt, dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệp. Chứng chỉ TOEIC 780.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Đánh máy

Các dịch vụ của Linh_PS

Dịch Thuật Anh - Việt Và Việt - Anh Chuyên Nghiệp
Giá 1 giờ 150.000 đ