Giới Thiệu

Biên phiên dịch Trung-Anh-Việt, kế toán thời vụ, phân tích tài chính

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch, phiên dịch, kế toán tài chính

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Tocfle 4
Toeic

Học Vấn

Học viện Tài chính

Các dịch vụ của Linhdong

Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ