Giới Thiệu

Nhận chỉnh sửa ảnh, cắt ghép, xoá người,...làm theo yêu cầu khách hàng 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Photoshop, Illustrator

Học Vấn

Cao Đẳng Kỹ Thuật Đồng Nai
Trung Cấp,
Thiết Kế Đồ Hoạ
2019
-
2023

Các dịch vụ của Long_Le_Quang

Chỉnh Sửa Ảnh Làm Theo Nhu Cầu Khách Hàng
Giá cố định 100.000 đ