Giới Thiệu

Chuyên dịch các tài liệu khoa học, báo khoa học, giáo trình, sách mảng tâm lý, hóa sinh và công nghệ sinh học. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch sát nghĩ, Chú thích đầy đủ Nhanh chóng

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học công nghệ thực phẩm thành phố hồ chí minh
Cao đẳng,
Công nghệ sinh học,
Trung bình
2014
-
2018

Các dịch vụ của Mai_Truong

Dịch anh - việt chuyên ngành hóa sinh và công nghệ sinh học
Giá cố định 25.000 đ