Giới Thiệu

Chào bạn, mình là biên kịch tự do. Là người mộng mer, thích màu đỏ, yêu màu tím, ghét sự giả dối.hihi

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên Kịch Game Design

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Biên Kịch Điện Ảnh khóa BK4
Hiện Tại
Nơi Cấp: Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh TPD

Học Vấn

Cao đẳng sư phạm Hòa Bình
Cao Đẳng,
Sư phạm Hóa Sinh,
Khá

Các dịch vụ của Minh_Duc_writer

Kịch bản hài tình huống
Giá cố định 500.000 đ