Giới Thiệu

Tôi là Trần Minh Hằng, đã có kinh nghiệm trợ lý Kiểm toán Báo cáo tài chính. Vì vậy tôi có vốn hiểu biết sâu sắc về các loại hình doanh nghiệp, Báo cáo tài chính, pháp luật Việt Nam về kế toán, kiểm toán, thuế, lao động,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phát hành, phân tích Báo cáo tài chính

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Thương mại
Đại học,
Kế toán doanh nghiệp,
Khá
2016
-
2016
Các hoạt động:Tham gia chương trình Me of Tomorrrow cho sinh viên khối ngành Kế toán - Kiểm toán năm 1 và 2 do Công ty FTMS Global cùng Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc ACCA tổ chức đạt giải Khuyến khích và cùng phần quà là một suất học bổng một phần học phí cho chương trình FIA và ACCA.

Các dịch vụ của Minh_Hang

Dịch Vụ Kế Toán Tại Nhà Và Tư Vấn Tài Chính, Hoàn Thiện Bộ Máy...
Giá từ 1.000.000 đ