Giới Thiệu

Thiết kế logo, catalouge, Brochure, Banner add, Poster add, Name card, Stamdee, Backdrop event - edit video, intro logo, 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Multimedia Design

Học Vấn

ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT HUẾ
ĐẠI HỌC,
Multimedia (Ttruyền thông đa phương tiện),
KHÁ
2009
-
2014

Các dịch vụ của NAMLONGDESIGN

Thiết kế logo giá rẻ, thiết kế banner từ 80k, Dựng video hiệu...
Giá từ 500.000 đ