Giới Thiệu

Bạn cần dựng phim ngắn, bạn tìm đúng người rồi đó

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit video Lightroom Capcut

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của NGUYEN_VAN_TINH

Chuyên dựng video meme, vlog, dựng phim tiktok
Giá từ 120.000 đ