Giới Thiệu

Freelancer voice talent. Nhận đọc tin tức, truyện, sách, TVC, giọng thiền.

Kỹ Năng Chuyên Môn

voice talent video editor

Ngôn Ngữ

- - -

Học Vấn

ĐH Khoa học Tự Nhiên
Đại Học,
Khoa học Môi trường
2014
-
2020
Các hoạt động:- Ủy viên ban chấp hành - Video editor, designer, planner cho các hoạt động của khoa.

Dịch vụ của NamNguyenhus

Voice talent Bắc – Nam nhận đọc tin tức, TVC, hội thoại,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Voiceover Tiếng Anh/ English voiceover – voice talent
Giá 1 giờ 200.000 đ