Giới Thiệu

Freelancer voice talent. Nhận đọc tin tức, truyện, sách, TVC, giọng thiền.

Kỹ Năng Chuyên Môn

voice talent video editor

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Khoa học Tự Nhiên
Đại Học,
Khoa học Môi trường
2014
-
2020
Các hoạt động:- Ủy viên ban chấp hành - Video editor, designer, planner cho các hoạt động của khoa.

Dịch vụ của NamNguyenhus

Voice talent Bắc - Nam nhận đọc tin tức, TVC, hội thoại, sách,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Voiceover Tiếng Anh/ English voiceover - voice talent
Giá 1 giờ 200.000 đ