Giới Thiệu

Bạn cần một người tận tâm chăm lo cho việc chạy quảng cáo?Đưa ra cho bạn chiến lược, ý tưởng quảng cáo, cố vấn xuyên suốt và toàn diện về mảng phát triển #fanpage
Tối ưu hóa chi phí quảng cáo và tư vấn xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Facebook Ads

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Ngan_Luu

Chạy quảng cáo facebook
Giá cố định 500.000 đ