Giới Thiệu

Họ và tên : Ngô Bình

mình có thể chỉnh sửa video youtube, và dịch Tiếng Anh sang Việt, hoặc tiếng Việt sang Tiếng Anh 

Kỹ Năng Chuyên Môn

chỉnh sửa video, Dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Ngo_Binh

Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ