Giới Thiệu

Có kinh nghiệm cắt PSD -> template HTML, CSS, JavaScript

Kỹ Năng Chuyên Môn

HTML. CSS, JavaScript, Jquery, Bootstrap

Các dịch vụ của Ngo_Thin

Cắt PSD Thành HTML/CSS
Giá cố định 60.000 đ