Giới Thiệu

Lê Ngọc Liên
Nhận biên dịch tài liệu, phim Trung - Việt

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch

Chứng Chỉ

HSK5
Nơi Cấp: Han Ban

Học Vấn

ĐH KHXH và Nhân văn
Thạc sĩ,
Châu Á học,
Khá
2015
-
2017

Các dịch vụ của Ngoc_Lien

Biên dịch Trung - Việt
Giá cố định 50.000 đ