Giới Thiệu

Tôi là một biên dịch viên. Cung cấp dịch vụ biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh.
Ngoài ra tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ về chụp ảnh chân dung, sản phẩm, cảnh vật, bao gồm cả chỉnh sửa hình ảnh. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Công nghệ TPHCM
Cử Nhân Ngôn Ngữ Anh,
Biên Phiên dịch,
Khá

Các dịch vụ của Ngoclinh.nguyen

Biên Dịch Anh-Việt, Việt-Anh
Giá 1 ngày 500.000 đ