Giới Thiệu

MC Xuân Nghĩa: hiện là VOICE TALENT tại HTV-VOH. ( voice Bắc - Trung - Nam )
MC tại đài truyền hình HTV và kênh truyền hình VTV8. MC truyền hình Pháp Luật Việt Nam. MC tại công ty Cát Tiên Sa, báo Saostar. MC/Host radio Đài tiếng nói nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh-VOH. MC tại Shoppe, Lazada.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giả giọng: GIÀ TRẺ LỚN BÉ, 3D... https://drive.google.com/file/d/1fEy1o3KDAarwv5YmLorfTdBRE0fb83nz/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/12pVcifIWA5FmngDnTiZfn2Obq3ZnJt03/view?usp=drivesdk VOICE TVC giọng miền Nam: TRẦM ẤM, MẠNH MẼ, TRẺ TRUNG, HÀI HƯỚC https://www.youtube.com/watch?v=KZKAKMKcU10 https://youtu.be/T_qfPDUjlJw https://drive.google.com/file/d/18SSbrkAELG04GpWpNmcToU1Lr2Wul0Fa/view?usp=sharing https://youtu.be/OFgicTvyiQs https://drive.google.com/file/d/1OBuT8F1RTGnzpt1TkTmb6ugXB4PJTDe2/view?usp=drivesdk https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3359468290783490&id=2533968373333490 https://drive.google.com/file/d/10d3deh1aK0ixDuNpkaC4atz3-DiqJqEH/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1AH5nCZn43uV9YiXmr8DjzWs9MxQgCnF8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10JMCP7DU1eB2p0-AmHD6k17-PBgDDaMW/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/17meOf64lkR1LKd6bC7ZCkjbWPftggyBn/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/11hR58wD-mKCAycW8RkBLmvKRmDhlwYYl/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/11jHrSGPHf24OO810C2miW5WYj-m073On/view?usp=drivesdk https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3359468290783490&id=2533968373333490 https://drive.google.com/file/d/1knKKqF_iZBNKBxCtE1NUiMsqOJ_3qqAg/view?usp=drivesdk https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3359468290783490&id=2533968373333490 https://youtu.be/amCfCssJAeA https://www.youtube.com/watch?v=WHeXDzoPiyk https://www.facebook.com/DemThanhPhoVOH/videos/190831245660902/ https://drive.google.com/file/d/17meOf64lkR1LKd6bC7ZCkjbWPftggyBn/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1sSAwlQESphDCpCBzBvhD-1Y4dWcITo6c/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1fEy1o3KDAarwv5YmLorfTdBRE0fb83nz/view?usp=drivesdk VOICE giọng miền Bắc: TRẦM ẤM, MẠNH MẼ, TRẺ TRUNG, HÀI HƯỚC https://drive.google.com/file/d/11jYeI4FqQksbt4WlVkvSaP6AV5bZB1wx/view?usp=drivesdk https://youtu.be/5Qb835nT9oc https://drive.google.com/file/d/1Y0cXGAyKSgEKD3HPLMFgUhC3nQoMCWDH/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1B5xc-D1SWcAdfGKv-Da6LTl-MF9jhzra/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/11Wil_77bN4N-DUzPkaNEt8UrOUS2mR5Y/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1jwo2W23aEvNMl9--fGLDQoRZgZiI1DaM/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/11EzgKrvndGskXPTlpYVCrdB8WoQaSStO/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1k7gBgeLlurQee9cxuG9XsY38OK80D7Fo/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1Bq6e_1oMA7bKYCILm1eWR3mVaKfEaRSE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-Xhq4NySK8GVgrrE83P-wy4-erZiYrMY/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1VEY5LZw3A25fIpSXRTAjv6YUsi_9rt6z/view?usp=drivesdk Em xin cảm ơn ạ!

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Y DƯỢC TP.HCM
Đại học,
Răng hàm mặt,
Khá

Các dịch vụ của Ngoxuannghia

Chuyên Thu Voice Off Quảng Cáo, Tvc. Giọng Bắc, Trung, Nam,...
Giá 1 giờ 1.000.000 đ