Giới Thiệu

Thiết kế đơn giản trên photoshop & illustrator

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế đồ hoạ

Các dịch vụ của Nguyen_Danh

Thiết kế đơn giảng logo, tách nền
Giá cố định 20.000 đ