Giới Thiệu

Nguyễn Hữu Đức , Kinh nghiệm 3 năm Digital Marketing từ kế hoạch đến thực thi cho các doanh nghiệp 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Digital Marketing Facebook Marketing Plan Content Marketing Photoshop xây dựng kịch bản và Edit video Sản xuất các ấn phẩm truyền thông viết các bài báo, PR Book báo Book truyền hình, VOV, VTV, HTV......... Triển khai các kênh Digital Marketing Google ADS Zalo Ads Viết Blog, các nền tảng website

Học Vấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Đại học,
Truyền thông
2016
-
2020
Các hoạt động:.....

Các dịch vụ của Nguyen_Duc

Digital Marketing
Giá từ 800.000 đ