Giới Thiệu

Làm vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì anh em ơi :(

Kỹ Năng Chuyên Môn

Design 2D 3D, Editor Video

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Nguyen_Huy

Thiết kế banner, standee, Backdrop, Bandroll. Dựng Phim TVC, MV
Giá cố định 200.000 đ