Giới Thiệu

Chào anh/chị, 

Em đang là sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ anh của trường đại học Tôn Đức Thắng. Mong muốn tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ về mảng dịch thuật. Em đã từng có kinh nghiệm dịch video A-V, V-A, đã được học môn Dịch Thuật. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Nghe Nói Đọc Viết

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Tôn Đức Thắng
Đại Học,
Ngôn Ngữ Anh
2017
-
2021

Các dịch vụ của Nguyen_Ngoc_Thao_Nguyen

Nhận Dịch Thuật Việt - Anh, Anh - Việt. Nghe Tiếng Anh Và Viết...
Giá 1 giờ 50.000 đ