Giới Thiệu

Kinh nghiệm hơn 2 năm dẫn chương trình và thu âm nhiều thể loại 

Kỹ Năng Chuyên Môn

MC - VOICE TALENT

Ngôn Ngữ

-

Các dịch vụ của Nguyen_Phuong_Nga

Thu âm – Dẫn chương trình (MC – Voice Talent) chi...
0 (0)
Giá cố định 200.000 đ