Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Tiến Hùng, hiện là hướng dẫn viên du lịch tự do chuyên các tuyến điểm miền trung, (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An , Cù Lao Chàm)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thuyết minh Hoạt náo

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

Các dịch vụ của Nguyen_Tien_Hung

HDV tuyến miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế,Đà Nẵng, Hội...
Giá từ 400.000 đ