Giới Thiệu

Mình là Tuấn

Kỹ Năng Chuyên Môn

Edit video

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Đại học,
Kỹ thuật,
Khá

Các dịch vụ của Nguyen_Tuan_CL

Chỉnh sửa Video theo yêu cầu
Giá 1 ngày 300.000 đ