Giới Thiệu

私は優しくて熱心な性格を持っています、仕事に対しては 困難がある時 諦めず 最後まで 努力致します、そして 難しい事を挑戦しろうとおもっています。または 働く時 新たな知識を身につけていきたり、良い方法を考えたり したいと思います。

 

3年間 日本で 働いていましたので 日本の文化や日本人の上司の考えぶりを見ながら学べました、そして 日本にいた時は 仕事が大変だけど、毎日 職場のメンバーに協力してくれて仕事が良く出来た、自分の能力をもっと増やしたいので、貴社に応募致します。採用いただいた際は 自分の能力を努力して、貴社の発展に寄与したいです。よろしくお願い致します。お忙しいところに、目を通していただき、ありがとうございます。

コミュニケーション能力。

日本での特別技能訓練経験が有。

高いチームワークと高い責任を持っています。

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tuấn, tôi là người có tính cách hiền lành dễ dãi, đối với công việc khi khó khăn là không từ bỏ nổ lực làm việc tới cùng 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kỹ thuật ô tô, kinh nghiệm bên dệt may

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Jlpt
Hiện Tại
Nơi Cấp: Nhật Bản
JLPT
Hiện Tại
Nơi Cấp: 日本

Học Vấn

Cao Đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
Cao đẳng,
Kỹ thuật ô tô,
Khá
2011
-
2014

Các dịch vụ của PhamTuan

Có Kinh Nghiệm Dịch Ở Hiện Trường Sản Xuất Và Dịch Tài Liệu...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch Thuật Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 100.000 đ