Giới Thiệu

Mình nhận edit các video tvc quảng cáo, tin tức, feel beat và vlog nhé

Kỹ Năng Chuyên Môn

VIdeo editor Premire effect

Học Vấn

Cao Đẳng FPT Polytechnic
Cao Đẳng,
Truyền thông đa phương tiện,
Loại Khá
2017
-
2020

Các dịch vụ của Phan_Hoang_An

Edit Video Vlog, TVC, Tin Tức
Giá cố định 2.500.000 đ
EDIT Video Vlog, Travel, News, TVC, Effect , Intro
Giá cố định 3.000.000 đ