Giới Thiệu

Tôi là Phan Thế Minh Đức, hiện đang là Hướng dẫn viên quốc tế chuyên dẫn tuyến Đà Nắng - Hội An- Huế - Quảng Trị -Quảng Bình

Kỹ Năng Chuyên Môn

team building tổ chức trò chơi

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Chứng chỉ nghiệp vụ du lịch
Bằng đại học (ngôn ngữ Anh)

Các dịch vụ của Phan_The_Minh_Duc

Hướng dẫn viên chuyên tuyến Đà Nắng - Hội An- Huế - Quảng Trị...
Giá 1 ngày 500.000 đ