Giới Thiệu

Tôi tên Phong, đã học và làm việc ở Pháp suốt gần 30 năm.
Tiếng Việt và Pháp đối với tôi đều là tiếng bản ngữ, tôi có khả năng viết tốt ở cả 2 ngôn ngữ. 
Thời gian đầu khi mới về đến Việt Nam, tôi đã từng dịch sách hồi ký âm nhạc của giáo sư Trần Văn Khê, từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, sau buổi phỏng vấn với đích thân giáo sư tại gia cư và được giáo sư chọn để dịch sách.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Phiên dịch

Ngôn Ngữ

Học Vấn

DH Kinh tê
Đại học,
Tài chính
1990
-
1995

Các dịch vụ của Phong

Dịch Thuật Giấy Tờ Văn Bản Bằng Tiếng Pháp
Giá 1 giờ 130.000 đ
Viết Bài Bằng Tiếng Pháp
Giá 1 giờ 130.000 đ