Giới Thiệu

Tôi là Phùng Gia Bảo, hiện đã có hơn 4 năm lập trình trong các mảng như 
- Hơn 1 năm về Angular / Reactjs / Nodejs làm API Restful
- Có thể tự xây dựng 1 web full từ Node + Mongodb + Angular
- Reactjs sử dụng react-redux, class component, hook functional component.
- Có hơn 3 năm cắt HTML từ zeplin, psd, xd...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Front end API HTML

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Tin học
Nơi Cấp: Cao đẳng trường Đại Học Ngoại Ngữ

Các dịch vụ của Phung_Gia_Bao

Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ