Giới Thiệu

Chuyên viết truyện tiểu thuyết đam mỹ, sủng, ngọt, HE. Có thể tùy nhu cầu mà thay đổi. 
Không chậm deadline, trừ phi khi nào bận quá, có thể thương lượng. 
Tiền bạc có thể thương lượng không vấn đề. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Chính tả ổn định, có vốn từ, văn phong ổn

Các dịch vụ của Quan_Nguyet

Sáng Tác Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn (Đam Mỹ Là Chủ Yếu)
Giá cố định 50.000 đ