Giới Thiệu

Mình nhận làm các dịch vụ sau lĩnh vực mình đang làm thẩm mỹ nha khoa..

  1. Thiết kế ảnh chạy quảng cáo(ads) ảnh đăng bài 
  2. Dựng video từ kịch bản footage có sẵn or triển khai theo ý tưởng
  3. Edit video (video quảng cáo, trailer, commercial)

Các bạn chỉ cần gửi cho mình yêu cầu, kịch bản và những lưu ý mà các bạn cần, sau đó mình sẽ hoàn thành video theo các tiêu chí đó trong thời gian mà các bạn yêu cầu

Sản phẩm sẽ hoàn thiện sẽ bao gồm các tiêu chí mà các bạn đã đặt ra và sẽ có cả nhạc nền nếu các bạn cần

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế ảnh Dựng chỉnh sửa video

Học Vấn

FPT Arena

Các dịch vụ của Quang_Thanh

Thiết Kế Banner Chất Lượng Giá Rẻ
Giá 1 giờ 100.000 đ