Giới Thiệu

*****

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế 2D; Logo - Nhận diện thương hiệu; Thiết kế banner web; Thiết kế ads facebook; Thiết kế in ấn, bao bì; Thiết kế banner động

Học Vấn

FPT Polytechnic
Cao Đẳng,
Thiết kế đồ hoạ,
Giỏi
2017
-
2020

Các dịch vụ của QuyDesigner01

Thiết kế 2D, Nhận diện thương hiệu, Ấn phẩm in ấn, banner...
Giá 1 ngày 500.000 đ