Giới Thiệu

Hiện nay là sinh viên đã tốt nghiệp tại trường đại học sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va tại Nga. Có thế mạnh về dịch thuật

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Sư phạm Quốc gia Mát-xcơ-va
Đại học,
Ngữ văn - Ngôn ngữ,
Giỏi

Các dịch vụ của QuyenVo

Dịch thuật Anh-Việt Việt-Anh và Nga-Việt Việt-Nga
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt Việt-Anh và Nga-Việt Việt-Nga
Giá cố định 65.000 đ