Giới Thiệu

Tên: Bội Quyên

Tuổi: 26

Sống & Làm việc tại Hồ Chí Minh

5 năm kinh nghiệm biên tập, tổ chức sản xuất event, show truyền hình

Kỹ Năng Chuyên Môn

Producer Scriptwriter Creative Content Tổ chức sự kiện Voice talent - Giọng Bắc

Ngôn Ngữ

- -

Học Vấn

Cao đẳng Truyền Hình
Cao Đẳng,
Truyền hình,
Khá

Các dịch vụ của Rachel

Producer – Biên tập – Voice Talent
Giá từ 3.000.000 đ