Giới Thiệu

- Nhận vẽ truyện tranh theo yêu cầu,- Hợp tác lên ý tưởng, kịch bản, gia công và sáng tác.- Game Design- Vẽ storyboard- Vẽ minh họa

Kỹ Năng Chuyên Môn

Comic Manga Minh họa Truyện tranh Thiết kế nhân vật 2D Graphics Design Thiết kế bìa sách

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Rover_Studio

Gia Công Truyện Tranh, Webtoon Chất Lượng, Giá Thành Phải Chăng
Giá cố định 800.000 đ