Giới Thiệu

Tôi tên Ryder Trần.
Tôi là một Freelance Graphic Designer.

Chuyên môn chính: Thiết kế Thương hiệu, Thiết kế marketing, Thiết kế in ấn.

Thế mạnh: + Đã hoàn thiện nhiều dự án lớn (trong và ngoài nước)
                     + Yêu nghề hơn yêu tiền
                     + Làm nghề có đạo đức và lòng tự trọng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Branding design Marketing Design Printing design

Các dịch vụ của RyderTran

Thiết Kế Thương Hiệu Chuyên Nghiệp - Hiệu Quả
Giá từ 3.000.000 đ