Giới Thiệu

Tôi là Tăng Tuấn, hiện đang là lập trình mobile chuyên về IOS Development được hơn 4 năm

Kỹ Năng Chuyên Môn

IOS Development

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Kỹ sư phần mềm
Nơi Cấp: Đại Học Công Nghê Thông Tin
Kỹ sư phần mềm
Nơi Cấp: Đại Học Công Nghê Thông Tin
Kỹ sư phần mềm
Nơi Cấp: Đại Học Công Nghê Thông Tin

Các dịch vụ của Tang_Tuan

Nhận lập trình IOS Development
Giá 1 giờ 230.000 đ