Giới Thiệu

Hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing thương mại.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Content Marketing, Content SEO

Học Vấn

cao đẳng thương mại
Marketing Thương mại
Các hoạt động:Làm tất cả các mảng truyền thông

Các dịch vụ của Thai_Lele

Nhận Viết Content SEO
Giá 1 ngày 200.000 đ