Giới Thiệu

Cung cấp và đáp ứng các dịch vụ biên dịch, viết bài, video, marketing đến các team, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu bán hàng và branding - Pr xây dựng thương hiệu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên tập Biên dịch Trung - Việt Biên dịch Hán Nôm Viết bài PR marketing Dàn dựng chỉnh sửa video

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

HSK 4
Hiện Tại
Nơi Cấp: ĐH Sư Phạm TPHCM - Học viện Khổng Tử TQ

Học Vấn

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học,
Văn học và ngôn ngữ,
Giỏi
2013
-
2017

Các dịch vụ của Thalia

Biên dịch Trung Việt
Giá từ 100.000 đ